fbpx
ΑρχικήLONG READSΗ πανδημία κάνει καλό… στη φύση

Η πανδημία κάνει καλό… στη φύση

Οι μελέτες τού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με την επίπτωση της πανδημίας δείχνουν ότι τα περιοριστικά μέτρα έχουν θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

- Advertisment -

Τα περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας έχουν ως αντίκτυπο μια βελτίωση στην κατάσταση του περιβάλλοντος στη χώρα μας, κάτι που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες, όπως προκύπτει ήδη από πειράματα και μελέτες τού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Το ΕΑΑ άρχισε την ανάλυση των ατμοσφαιρικών και μετεωρολογικών συνθηκών που σχετίζονται με την πανδημία και των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στη διαπερατότητα της ατμόσφαιρας, στον υπολογισμό τού πραγματικού σεισμικού υποβάθρου (χωρίς τη συνεισφορά ανθρωπογενών δράσεων) κοκ. Η ομάδα μελέτης τής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές τού ΕΑΑ, που μελετά τα δεδομένα εκπομπών ρύπων (κλασσικών και «θερμοκηπίου»), έχει ήδη διαπιστώσει ότι η μείωση της χρήσης των οχημάτων σε ποσοστό περίπου 30%-50% από το μεγαλύτερο μέρος τού πληθυσμού λόγω των περιορισμών έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση έως και 40% των εκπομπών μονοξειδίου και διοξειδίου τού άνθρακα, των οξειδίων του αζώτου και των μικροσωματιδίων.

Παράλληλα, το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του ΕΑΑ παρακολουθεί συνεχώς τα δεδομένα που σχετίζονται άμεσα με τη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων (αερολυμάτων) στην ατμόσφαιρα, τα οποία μπορεί να έχουν ανθρωπογενή προέλευση (ρύπανση) ή φυσική προέλευση (π.χ., γύρις ή μεταφορά σκόνης), καθώς και την υγρασία. Τα πρώτα αποτελέσματα της ορατότητας της περιόδου 01.03-10.04.2020 και η σύγκρισή τους με τις μέσες τιμές στο παρελθόν (για τη συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου) δείχνουν μια σημαντική αύξηση της διαύγειας και της καθαρότητας της ατμόσφαιρας. Για παράδειγμα, έχει αυξηθεί περίπου κατά 3,5 φορές η συχνότητα εμφάνισης ορατότητας άνω των 10 χιλιομέτρων σε σχέση με τον αναμενόμενο μέσο όρο τής περιόδου.

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΕΠΒΑ) ΤΟΥ ΕΑΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ (ΡΥΠΑΝΣΗ) Ή ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ (Π.Χ., ΓΥΡΙΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΝΗΣ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.03 – 10.04.2020 ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης τρία πειράματα, που δεν έχουν δώσει ακόμη αποτελέσματα.

  1. Το πρώτο αφορά τη μελέτη της πιθανής επίδρασης των μετεωρολογικών συνθηκών στην εξάπλωση της νόσου Covid-19. Η επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ του ΙΕΠΒΑ έχει ξεκινήσει μια μεγάλη μελέτη, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη (μηχανική μάθηση), ώστε να αναζητηθούν και να ποσοτικοποιηθούν οι πιθανές σχέσεις μεταξύ των επιδημιολογικών μεταβλητών (πλήθος κρουσμάτων και θανάτων) και των μετεωρολογικών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιοφάνεια κ.ά.), λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψιν την επίδραση της εφαρμογής των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης (social distancing). Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση της σχετικής επίδρασης κάθε μίας από τις εξεταζόμενες μετεωρολογικές μεταβλητές στην εξάπλωση της Covid-19.
  2. Το δεύτερο πείραμα αφορά την παρακολούθηση της διακύμανσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο Αττικής, σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας. Η Ομάδα Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας του ΙΕΠΒΑ παρακολουθεί τη διακύμανση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο Αττικής, με εξειδικευμένες μετρήσεις στον σταθμό παρακολούθησης, στις κεντρικές εγκαταστάσεις τού Αστεροσκοπείου, στο Θησείο. Η παρακολούθηση αφορά βασικούς και εξειδικευμένους ρύπους, όπως των οξειδίων του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2, ΝΟx), του μαύρου άνθρακα (BC), του μονοξειδίου του άνθρακα (CO), των αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 και, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε αστικό περιβάλλον. Παράλληλα, παρακολουθείται η αυξομείωση των επιπέδων τού διοξειδίου τού αζώτου (NO2) πάνω από τις κύριες ελληνικές πόλεις, με χρήση δεδομένων από τον δορυφόρο Sentinel-5P της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA).
  3. Τέλος, γίνεται παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών παραμέτρων από το παρατηρητήριο «Παγγαία» τού ΕΑΑ στα Αντικύθηρα, για την αποτίμηση των επιπτώσεων της Covid-19. Η ομάδα επίγειας τηλεπισκόπησης του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ του EAA, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή ACTRIS (Aerosol Clouds and Trace Gases Research Infrastructure), συμμετέχει σε πανευρωπαϊκό πείραμα συλλογής μετρήσεων της κατάστασης της ατμόσφαιρας και, συγκεκριμένα, στην κατακόρυφη κατανομή των ατμοσφαιρικών παραμέτρων (αερολυμάτων, νεφών, υγρασίας) που θα διαρκέσει από τις 20 Απριλίου μέχρι το τέλος Μαΐου. Στόχος είναι να μελετηθούν οι συνέπειες της μειωμένης ανθρωπογενούς δραστηριότητας (κυκλοφορία των οχημάτων, βιομηχανική δραστηριότητα, αεροπορικές πτήσεις) λόγω της πανδημίας.

Διαρκής ενημέρωση

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), εξάλλου, ανακοίνωσε ότι, στην προσπάθεια του να ενισχύσει την Πολιτεία, ξεκίνησε την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών για τη συνεχή παρακολούθηση της χωρικής κατανομής των κρουσμάτων και θανάτων τής πανδημίας, τόσο παγκόσμια όσο και στην ελληνική επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΑΑ δημιούργησε μια πλατφόρμα ενημέρωσης για τη συνεχή χωρική παρακολούθηση της πανδημίας, η οποία αναπτύχθηκε από την Επιχειρησιακή Μονάδα Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης «Beyond» τού Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του ΕΑΑ.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, εξασφαλίζει τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων από τους δήμους και τα ληξιαρχεία τ΄γς χώρας, με πρόσθετα δεδομένα που συλλέγονται στη μονάδα «Beyond»/EAA Hellenic Mirror Site – Copernicus Satellite data και αφορούν κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά και ατμοσφαιρικά μεγέθη.

INFO: Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στον σύνδεσμο http://webgiscovid19.beyond-eocenter.eu/

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου.

Ρυθμίσεις Cookies

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε ποια cookies θα επιτρέψετε σε αυτή την ιστοσελίδα. Πατήστε στην αποθήκευση ρυθμίσεων για να εφαρμόσετε την επιλογή σας.

ΛειτουργικάΗ ιστοσελίδα για να δουλέψει χρησιμοποιεί κάποια απαραίτητα λειτουργικά cookies.

ΣτατιστικάΗ ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για στατιστικούς σκοπούς, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε το περιεχόμενο που σας προσφέρουμε.

Κοινωνικά ΔίκτυαΗ ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies από τα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να μπορούμε να σας δείξουμε περιεχόμενο από πλατφόρμες όπως το YouTube και το FaceBook. Αυτά τα cookies μπορεί να καταγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΔιαφημίσειςΗ ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για διαφημιστικούς σκοπούς, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. Αυτά τα cookies μπορεί να καταγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΆλλαΗ ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί και ορισμένα cookies από υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες