Τα απομνημονεύματα ενός γεωλόγου

Η συνέντευξη του δρος. Στέργιου Ξυδά οργανώθηκε από τη Φωτεινή Μιχαλέου, μηχανικό περιβάλλοντος ΤΕ στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ – τέως ΙΓΜΕ), και τον Βασίλη Μέλφο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Γεωλογίας τού ΑΠΘ, και υλοποιήθηκε από μέλη τού AUTh SEG Student Chapter. Η ΕΑΓΜΕ αποτελεί τον θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της Πολιτείας σε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα απομνημονεύματα ενός γεωλόγου.